top of page

Prevence

Všeobecné preventivní prohlídky

Zákonnou normou, která tuto oblast zdravotní péče upravuje, je vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách. Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky.

Obsahem všeobecné preventivní prohlídky je:

 • doplnění anamnézy včetně sociální, se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,

 • kontrola očkování

 • kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí všeobecné preventivní prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, vyšetření kůže a u zjištěného podezření na riziko vyšetření per rectum, u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování

 • vyšetření moči diagnostickým papírkem

 • kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění; preventivními vyšetřeními jsou:

  • laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, a to při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,

  • laboratorní vyšetření glykemie při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a od 40 let věku ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření,

  • vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech,

  • stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let věku je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let

  • u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let; není-li výsledek tohoto vyšetření k dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.

Úvod

Očkování proti Tetanu

Tetanus - strnutí šíje

Určení

Vakcína

Postup očkování

Přeočkování

Úhrada

Doplňkové informace

Je nebezpečné onemocnění. Vstupní branou infekce je otevřená rána. Projevuje se křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů. Nebezpečné je ochabnutí dýchacích svalů, které může vést k udušení. Bez lékařské pomoci (antibiotika, sérum) končí často smrtí

Pro všechny osoby bez rozdílu věku.

 • TETAVAX,

 • kombinované (Tetanus, Černý kašel, Záškrt):

  • BOOSTRIX,

  • ADACEL.

 1. dávka,

 2. dávka za 6 týdnů,

 3. dávka za 6 měsíců.

 • do 60 let věku po 15 letech,

 • 60 let a starší po 10 letech,

 • u zranění s rizikem infekce a očkováním starším než 5 let.

 • hrazené pojišťovnou TETAVAX

 • placené: 

  • kombinovaná vakcina Boostrix

  • kombinovaná vakcína Adacel,

Vzhledem k stoupajícímu výskytu těchto nemocí v ČR je očkování doporučeno zejména těm co plánují rodičovství a osobám, které přijdou s miminkem do častějšího kontaktu. Rozumné minimum jsou všichni, kdo budou ve společné domácnosti a prarodiče.

Povinné očkování

Tetanus

Očkování proti klíšťové Encefalitidě

klíšťová Encefalitida

Určení

Vakcína

Postup očkování

Přeočkování

Úhrada

Doplňkové informace

Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění, které je přenášeno ze zvířat na člověka infikovaným klíštětem a způsobí zánět mozku nebo zánět mozkových blan.

Pro všechny osoby bez rozdílu věku.

 • ENCEPUR,

 • FSME-Immun

 • ENCEPUR:

  • standartní očkovací schéma:

   • první dávka ve zvolený den,

   • druhá dávka za 1-3 měsíce,

   • třetí dávka za 9-12 měsíců.

  • zrychlené očkovací schéma:

   • první dávka ve zvolený den,

   • druhá dávka za 7 dní,

   • třetí dávka za 21 dní,

   • první posilovací dávka za 12-18 měsíců

 • FSME-Immun:

  • standartní očkovací schéma:

   • první dávka ve zvolený den,

   • druhá dávka za 1-3 měsíce,

   • třetí dávka za 5-12 měsíců.

  • zrychlené očkovací schéma:

   • první dávka ve zvolený den,

   • druhá dávka za 14 dní,

   • třetí dávka za 5-12 měsíců.

 • První přeočkování se provádí po 3 letech od podání třetí dávky. Další přeočkování se provádí po 3 až 5 letech. Bez ohledu, zda byly první 3 dávky aplikované v základním nebo zrychleném schématu.

 • Osoby starší 60 let by neměly překročit interval přeočkování 3 roky.

Vakcína není hrazená ze zdravotního pojištění.

Dlouhodobě je Česká republika zemí s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy v Evropě.  Ta se vyskytují nejen v lesích, ale stále více také v městských parcích, horských oblastech či v okolí vodních toků.

 

K nákaze může dojít nejen po přisátí infikovaného klíštěte, ale výjimečně i požitím tepelně nezpracovaného mléka či mléčných produktů infikovaného zvířete.

Nepovinné očkování

Encefalitida

Očkování proti Meningitidě

meningokokové onemocnění

Určení

Vakcína

Postup očkování

Přeočkování

Úhrada

Doplňkové informace

Meningokoky způsobují závažné infekce jako je meningitida a sepse. Pokud pronikne meningokok do krevního oběhu způsobí horečnaté onemocnění s těžkou schváceností, bolestmi svalů, kloubů, hlavy a spavostí. Na kůži se může vytvořit výsev červených skvrnek, někdy také v podobě malých modřin, které neustále přibývají. Postupně dochází k selhání jednotlivých orgánů. Onemocnění často končí smrtelně.

Pro všechny osoby bez rozdílu věku.

Doporučujeme:

 • skupina B pro všechny,

 • skupiny A, C, W135 a Y pro ty, kteří se chystají vycestovat mimo Evropu.

 • BEXSERO (skupina B),

 • NIMERIX (skupiny A, C, W135 a Y), 

 • MENVEO (skupiny A, C, W135 a Y).

 1. BEXSERO dvě dávky s odstupem cca měsíc,

 2. NIMERIX jedna dávka ve zvolený den,

 3. MENVEO jedna dávka ve zvolený den.

Nebylo stanoveno.

Vakcína není hrazena ze zdravotního pojištění.

-

Meningokok

Očkování proti Hepatitidě A

Hepatitida A

Určení

Vakcína

Postup očkování

Přeočkování

Úhrada

Doplňkové informace

Je závažné onemocnění způsobené virem hepatitidy A. Přenos onemocnění je nejčastěji nepřímo kontaminovanou vodou a potravinami – zejména špatně umytýma rukama. Zdrojem nákazy je nemocný člověk.

Vakcína se doporučuje pro:

 • Osoby, které cestují do oblastí se zvýšeným výskytem virové hepatitidy typu A:

  • Afrika,

  • Asie,

  • Středomoří,

  • Střední východ,

  • Střední a Jižní Amerika.

 • Osoby, pro které může být hepatitida typu A nemocí z povolání nebo jsou s vysokou pravděpodobností této nákaze vystaveny. Jde zejména o zdravotnický personál v nemocnicích nebo o osoby přicházející do styku s potravinami či odpadními vodami apod.

 • Rizikové skupiny osob jako jsou např.:

  • sexuálně promiskuitní osoby,

  • hemofilici,

  • narkomané,

  • osoby, které jsou nebo byly v kontaktu s infikovaným jedincem apod.

 • Pacienti s pravidelnou léčbou krevními deriváty nebo chronickým onemocněním jater.

 • HAVRIX,

 • AVAXIM,

 • kombinovaná (A+B):

  • TWINRIX

 • HAVRIX, AVAXIM:

  • první dávka se aplikuje ve zvolený den,

  • druhá za 6 až 12 měsíců

 • TWINRIX:

  • první dávka se aplikuje ve zvolený den,

  • druhá dávka se aplikuje za 1 měsíc,

  • třetí dávka se aplikuje za 6 měsíců po první dávce.

Bez přeočkování.

Vakcína není hrazená ze zdravotního pojištění (vyjímkou je tzv. mimořádné očkování nařízené hygienickou stanicí).

-

Hepatitida A

Očkování proti Hepatitidě B

Hepatitida B

Určení

Vakcína

Postup očkování

Přeočkování

Úhrada

Doplňkové informace

Je závažné onemocnění způsobené virem hepatitidy A. Přenos onemocnění je nejčastěji nepřímo kontaminovanou vodou a potravinami – zejména špatně umytýma rukama. Zdrojem nákazy je nemocný člověk.

Pro všechny osoby bez rozdílu. Ročníky 1989 a mladší jsou již očkovány v rámci povinného očkování dětí.

ENGERIX

 1. dávka se aplikuje ve zvolený den,

 2. dávka se aplikuje za 1 měsíc,

 3. dávka se aplikuje za 6 měsíců po první dávce.

Bez přeočkování.

hrazené pojišťovnou pro:

 

 • pacienty s pravidelnou hemodialyzační léčbou,

 • pacienty s chronickou jaterní insuficiencí,

 • pacienty s častým příjmem krevních derivátů,

 • pacienty se srpkovitou anémií,

 • pacienty s koagulopatií

 • pacienty čekající na transplantaci orgánů,

 • osoby, které se neprofesionálně poranily injekční jehlou podezřelou z kontaminace.

-

Hepatitida B

Očkování proti Chřipce

Chřipka

Určení

Vakcína

Postup očkování

Přeočkování

Úhrada

Doplňkové informace

Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění s maximem  výskytu od ledna do března. Chřipka se projevuje horečkou, zimnicí, bolestí hlavy, kloubů a svalů, později se přidá suchý kašel, rýma nebývá. Onemocnění trvá většinou 2-7 dní.

Pro všechny osoby bez rozdílu věku. A doporučujeme:

 • chronicky nemocné pacienty,

 • osoby nad 65 let věku

 • těhotné ženy a ženy plánující těhotenství během chřipkové sezony,

 • obézním osobám,

 • kuřákům.

VAXIGRIP

Jedna dávka.

Jednou ročně

očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění :

 

 • osobám s chronickým onemocněním (farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem),

 • osobám od 65 let věku,

 • dále osobám umístěným v LDN,

 • v domovech pro seniory,

 • v domovech pro osoby se zdravotním postižením,

 • v domovech se zvláštním režimem.

Nejvhodnější doba pro očkování je období před začátkem chřipkové epidemie, tedy v průběhu října a listopadu. Ochrana před chřipkou začíná 2 týdny po očkování.

Chřipka

Očkování proti pásovému oparu

Pásový opar

Určení

Vakcína

Postup očkování

Přeočkování

Úhrada

Doplňkové informace

Je velmi bolestivé infekční virové onemocnění, které je způsobeno stejným původcem jako plané neštovice. Onemocnění postihuje nejčastěji osoby nad 50 let věku a častěji ženy.

Není určena pro osoby do 50 let věku.

ZOSTAVAX.

Jedna dávka.

Bez přeočkování.

Není hrazena ze zdravotního pojištění.

Některé pojišťovny poskytují příspěvek v rámci svých programů. Je vhodné kontaktovat svou pojišťovnu a/nebo získat informace z jejich webových stránek.

Pásový opar & Pneumokoky

Očkování proti pneumokokům

Pneumokoky

Určení

Vakcína

Postup očkování

Přeočkování

Úhrada

Doplňkové informace

Pneumokoky způsobují:

 

 • zánět průdušek,

 • zápal plic,

 • zánět obličejových dutin a středouší,

 • zánět mozkových blan. 

K pneumokokovým nákazám jsou náchylnější lidé nad 50 let. U nich navíc onemocnění probíhá závažněji a často nemívá typické projevy, proto mnohdy dlouho trvá, než se diagnostikuje, a léčení v pokročilé fázi již bývá obtížné.

Pro všechny osoby bez rozdílu věku. 

 • PNEUMO23

 • PREVENAR13

Jedna dávka.

 • PNEUMO23 - za 3-5 let

 • PREVENAR13 - bez přeočkování

hrazené pojišťovnou Pneumo23:

 • pacientům starším 65 let,

 • pacientům v LDN,

 • v domovech pro seniory,

 • osobám umístěným v ústavech daných zákonem.

-

bottom of page