top of page

LÉČEBNÁ PÉČE

Místo praktického lékaře v systému poskytování zdravotních služeb spočívá ve včasné diagnostice a léčbě onemocnění, která jsou dobře řešitelná ambulantně, případně včasné předání do specializované péče pokud je indikována.

Součástí naší práce je ale také péče a starost o duševní zdraví našich pacientů, schopnost diagnostikovat vznik a rozvoj duševního onemocnění, nebo poruch chování a nálad. Včasné odhalení a následně nastavení vhodné léčby ve spolupráci s odborným lékařem a terapeutem je dle našeho názoru klíčové. 

Zastáváme názor, že velmi dobrá informovanost a znalost zdravotního stavu jsou nedílnou součástí léčebně preventivního procesu. Automaticky se snažíme našim pacientům poskytnout co možná nejvíce informací srozumitelnou formou tak, aby správně rozuměli nemoci jako takové a možným léčebným postupům a mohli si z možných variant předložených lékařem vybrat. Pacienti získají realistický náhled na nemoc stejně jako realistická očekávání stran výsledku léčby a doby k léčbě potřebné. Námi používané diagnosticko-léčebné postupy odpovídají nejnovějším doporučeným postupům odborných lékařských společností. Současně se snažíme volit takové postupy, které jsou standardně hrazeny zdravotními pojišťovnami tak, aby pro vás nebyly příliš nákladné. Respektujeme náhled a přání pacienta ohledně léčby, pacient má právo, za předpokladu podání dostatečných informací lékařem, o svém zdravotním stavu rozhodnout sám (výjimku tvoří akutní život ohrožující stavy). Pokud se přání pacienta liší od odborného doporučeného postupu, který je pro lékaře závazným, budete požádáni o písemné stvrzení  Vaší volby Vaším podpisem.

DISPENZARIZACE

V naší ambulanci pravidelně sledujeme nejčastěji v 3 – 6 měsíčních intervalech pacienty  léčené s diabetem  mellitem 2.typu (cukrovkou), hypertenzí (vysokým tlakem), hyperlipidemií (vysokých cholesterolem a triglyceridy), dnou, případně ischemickou chorobou srdeční.

NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBA LÉKAŘE

Návštěvní služba je možná  ve dnech Út a Čt  mezi 14 -15 hodinou  (případně jiný čas mimo ordinační hodiny) vždy po předchozí telefonické domluvě.  Je určena především pro imobilní pacienty, případně ostatní pacienty, kteří z různých závažných důvodů nejsou schopni se dostavit do naší ambulance. Návštěva není určena pro administrativní účely (vystavení receptů na chronickou medikaci).

Uvědomte si prosím, že možnosti ošetření v ordinaci a event. v jiných navazujících ordinacích polikliniky jsou zcela odlišné od možností u Vás doma.

 

 

NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBA ZDRAVOTNÍ SESTRY

Cestou návštěvy zdravotní sestry lze zajistit kontrolu tlaku, odběry krve, aplikace injekcí nebo převazy.

Návštěvní služba není určena pro náhlé, akutní život ohrožující stavy – zejména bolesti na hrudi, dušnost, poruchy vědomí, křeče a úrazy.

V těchto případech ihned volejte 155 !

bottom of page