top of page

LÉČEBNÁ PÉČE

Místo praktického lékaře v systému poskytování zdravotních služeb spočívá ve včasné diagnostice a léčbě onemocnění, která jsou dobře řešitelná ambulantně, případně včasné předání do specializované péče pokud je indikována.

Součástí naší práce je ale také péče a starost o duševní zdraví našich pacientů, schopnost diagnostikovat vznik a rozvoj duševního onemocnění, nebo poruch chování a nálad. Včasné odhalení a následně nastavení vhodné léčby ve spolupráci s odborným lékařem a terapeutem je dle našeho názoru klíčové. 

Zastáváme názor, že velmi dobrá informovanost a znalost zdravotního stavu jsou nedílnou součástí léčebně preventivního procesu. Automaticky se snažíme našim pacientům poskytnout co možná nejvíce informací srozumitelnou formou tak, aby správně rozuměli nemoci jako takové a možným léčebným postupům a mohli si z možných variant předložených lékařem vybrat. Pacienti získají realistický náhled na nemoc stejně jako realistická očekávání stran výsledku léčby a doby k léčbě potřebné. Námi používané diagnosticko-léčebné postupy odpovídají nejnovějším doporučeným postupům odborných lékařských společností. Současně se snažíme volit takové postupy, které jsou standardně hrazeny zdravotními pojišťovnami tak, aby pro vás nebyly příliš nákladné. Respektujeme náhled a přání pacienta ohledně léčby, pacient má právo, za předpokladu podání dostatečných informací lékařem, o svém zdravotním stavu rozhodnout sám (výjimku tvoří akutní život ohrožující stavy). Pokud se přání pacienta liší od odborného doporučeného postupu, který je pro lékaře závazným, budete požádáni o písemné stvrzení  Vaší volby Vaším podpisem.

DISPENZARIZACE

V naší ambulanci pravidelně sledujeme nejčastěji v 3 – 6 měsíčních intervalech pacienty  léčené s diabetem  mellitem 2.typu (cukrovkou), hypertenzí (vysokým tlakem), hyperlipidemií (vysokých cholesterolem a triglyceridy), dnou, případně ischemickou chorobou srdeční.

NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBA LÉKAŘE

Návštěvní služba je možná  dle časových možností lékaře, ale vždy po předchozí telefonické domluvě.  Je určena především pro imobilní pacienty, případně ostatní pacienty, kteří z různých závažných důvodů nejsou schopni se dostavit do naší ambulance. Návštěva není určena pro administrativní účely (vystavení receptů na chronickou medikaci).

Uvědomte si prosím, že možnosti ošetření v ordinaci a event. v jiných navazujících ordinacích polikliniky jsou zcela odlišné od možností u Vás doma.

 

 

NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBA ZDRAVOTNÍ SESTRY

Cestou návštěvy zdravotní sestry lze zajistit kontrolu tlaku, odběry krve, aplikace injekcí nebo převazy.

Návštěvní služba není určena pro náhlé, akutní život ohrožující stavy – zejména bolesti na hrudi, dušnost, poruchy vědomí, křeče a úrazy.

V těchto případech ihned volejte 155 !

bottom of page