top of page

Lázeňská péče

Lázeňská léčba je součást potřebné zdravotní péče dle novely zákona z 2015 č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění.  Kdo má nárok na lázeňskou péči a za jakých podmínek stanoví indikační seznam, který je součástí zákona. Pobyt poskytují výhradně registrovaná zdravotnická zařízení lůžkové péče.

  • komplexní lázeňská péče: zdravotní pojišťovna hradí ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se základním vybavením, stravu a léčebnou část pobytu, pacient je po dobu pobytu  v pracovní neschopnosti (jakékoli doplňkové služby hradí pojištěnec sám - jednolůžkový pokoj, televizor, lednice …., na tuto skutečnost musíte být upozorněni před nástupem na léčení),

  • příspěvková lázeňská péče: zdravotní pojišťovna přispívá na léčebnou část celkové ceny lázeňského pobytu. Ubytování a stravování si léčený hradí sám a během pobytu není v pracovní neschopnosti (příspěvková péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak).

Která forma lázeňské péče Vám bude navržena vyplývá s posouzení vašeho zdravotního stavu doporučujícím a navrhujícím lékařem a z legislativních podmínek stanovených zákonem.

Pobyt není možné rozdělit na dílčí části, léčebnou zajistit ve zdravotnickém zařízení a ubytovat se mimo zdravotnické zařízení nebo na léčbu docházet z domova. V takovém případě už by se jednalo o péči ambulantní, a to za přímou úhradu nebo na náklady pojištění v případě objednání této péče žádankou typu FT nebo K.

Co je potřeba k vystavení návrhu na lázně:

  • zpráva odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, který  zhodnotí, že Vaše onemocnění je indikováno k lázeňské léčbě, do zprávy uvede jestli se jedná o léčbu komplexní nebo příspěvkovou, diagnozu, která je indikací lázeňské léčby, dále skupinu onemocnění  dle indikačního seznamu MV,

  • se zprávou navštívíte praktického lékaře, který Vám vystaví návrh, případně doplní vyšetření, která jsou požadována,

  • před návštěvou praktického lékaře je vhodné vybrat do kterých lázní byste chtěli jet, nejlépe by Vám měl poradit odborný lékař, který Vás do lázní doporučil, informace jsou též na webových stránkách www.lecebnelazne.cz.

Co s návrhem dále:

  • vyplněný návrh odesíláme na příslušnou zdravotní pojišťovnu ke schválení reviznímu lékaři, který zhodnotí jestli jsou dodrženy všechny podmínky dané zákonem,

  • v  případě komplexní lázeňské péče odešle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu nejméně 5 dní před stanoveným začátkem pobytu. 

Pokud nemůžete do lázní nastoupit  – nemoc, úmrtí v rodině, ošetřování člena rodiny, musíte tuto skutečnost neprodleně hlásit na Vaši zdravotní pojišťovnu! Pokud tak neučiníte, může po Vás vaše pojišťovna požadovat náhradu.

bottom of page