top of page

Ceník

Administrativa

Výpis ze zdravotní dokumentace

 

Malý administrativní úkon (potvrzení do letadla, omluvenka TV, fitness atd.)

 

Potvrzení ke studiu 

 

Vystavení tiskopisu pro pojišťovny (úraz, pojistka, bolestné, apod.)

 

Potvrzení o stavu pacienta pro různé účely ( soudy, policii, domovy seniorů apod.)

 

Posudky

Posudek k výkonu povolání (vstupní, periodická, mimořádná prohlídka

 

Vyšetření  na řidičský průkaz (nový nebo rozšíření)

 

Vyšetření pro prodloužení řidičského průkazu u osob nad 65 let

 

Vyšetření pro zbrojní průkaz 

 

Vyšetření pro vodní plavidla

 

Vyšetření pro profesní průkazy např. svářečský apod. (nejedná se o posudek do zaměstnání)

 

Vyšetření pro zdravotní průkaz na dobu neurčitou

 

Vyšetření pro zdravotní průkaz na dobu 1 roku

 

Vyšetření pro sportovní kluby (kromě nebezpečné sportovní činnosti, potápění)

 

Vyšetření pro nebezpečnou sportovní činnost (potápění)

 

Posudek pro jednotlivé sportovní akce, tábory

 

Posudek práce s dětmi

 

Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění

Aplikace očkovací látky nehrazená ze zdravotního pojištění

 

Očkování proti klíšťové encefalitidě (FSME) u osob pod 50 let včetně aplikace

 

Očkování tetanus+ černý kašel+ záškrt (Adacel, Boostrix)

 

Očkování proti chřipce u osob pod 65 let

 

Ostatní očkování na  vyžádání

 

Vyšetření u osob bez zdravotního pojištění

Komplexní vyšetření praktickým lékařem

 

Cílené vyšetření praktickým lékařem

 

Stanovení CRP, INR, TOKS

 

Vyšetření EKG

 

Vyšetření glykemie, vyšetření moči

300 kč

 

100 kč

 

100 kč

400 kč

 

200 kč

 

600kč

 

500 kč

350 kč

 

800 kč

500 kč

500 kč

 

400 kč

200 kč

500 kč

 

800 kč

 

200 kč

200 kč

200 kč

1000 kč

 

900 kč

 

450 kč

 

800 kč

300 kč

200 kč

200 kč

50 kč

bottom of page