top of page

Očkování proti Hepatitidě A

Hepatitida A

Určení

Vakcína

Postup očkování

Přeočkování

Úhrada

Doplňkové informace

Je závažné onemocnění způsobené virem hepatitidy A. Přenos onemocnění je nejčastěji nepřímo kontaminovanou vodou a potravinami – zejména špatně umytýma rukama. Zdrojem nákazy je nemocný člověk.

Vakcína se doporučuje pro:

 • Osoby, které cestují do oblastí se zvýšeným výskytem virové hepatitidy typu A:

  • Afrika,

  • Asie,

  • Středomoří,

  • Střední východ,

  • Střední a Jižní Amerika.

 • Osoby, pro které může být hepatitida typu A nemocí z povolání nebo jsou s vysokou pravděpodobností této nákaze vystaveny. Jde zejména o zdravotnický personál v nemocnicích nebo o osoby přicházející do styku s potravinami či odpadními vodami apod.

 • Rizikové skupiny osob jako jsou např.:

  • sexuálně promiskuitní osoby,

  • hemofilici,

  • narkomané,

  • osoby, které jsou nebo byly v kontaktu s infikovaným jedincem apod.

 • Pacienti s pravidelnou léčbou krevními deriváty nebo chronickým onemocněním jater.

 • HAVRIX,

 • AVAXIM,

 • kombinovaná (A+B):

  • TWINRIX

 • HAVRIX, AVAXIM:

  • první dávka se aplikuje ve zvolený den,

  • druhá za 6 až 12 měsíců

 • TWINRIX:

  • první dávka se aplikuje ve zvolený den,

  • druhá dávka se aplikuje za 1 měsíc,

  • třetí dávka se aplikuje za 6 měsíců po první dávce.

Bez přeočkování.

Vakcína není hrazená ze zdravotního pojištění (vyjímkou je tzv. mimořádné očkování nařízené hygienickou stanicí).

-

bottom of page